Stolparbete

2_10049-1.jpg

Titel

Stolparbete

Beskrivning

Stolparbete i Ljusnedal. Kjell Norberg

Datum

1982

Identifikator

2_10049-1

Län/Ort/Plats

Jämtlands län, Härjedalen, Ljusnedal

Text

Stolparbete
Föreslagen ändring

Kommentarer