Bläddra bland utställningar (8 totalt)

Bilder från olika utbildningstillfällen

307_001.jpg

Den här utställningen visar bilder från olika kurser som Televerket bedrev. Utbildning bedrevs på flera orter runt om i landet bl.a. i Sundsvall men även Östersund hade viss utbildninng.

Bilder från UtCon

http://www.televerkare.se/files/televerket/99_10316.jpg

Utveckling, utbildning och Consulting

UtCon står för Utveckling, Utbildning och Consulting. Enheten bildades 1986 när Televerket Jämtlands ledning insåg att ny teknik och telemonopolets upphörande medförde övertalig personal inom flera verksamheter. I stället för att minska antalet anställda satsade man på just utbildning av personal och utveckling av teleområdets verksamheter.

UtCon vände sig internt inom dåvarande Televerket i hela Sverige men även mot externa kunder såsom Försvarsmakten och ett antal civila företag. Det avvecklades och verksamheten övergick till privata företagare när teleområdet organiserades om att ingå i Region Mitt år 1993.

Telekommunikationsutveckling från tidigt 1900-tal och framåt

300_021.jpg

Bilderna visar de olika teknikepokerna.

Linje- och underhållsarbete i telenätet under årtionden fram till 1993

http://www.televerkare.se/files/televerket/83_10248.jpg

Bilderna visar linje- och underhållsarbete i telenätet under olika tidsepoker.

Brand i telefonstationer

http://www.televerkare.se/files/televerket/91_10286.jpg

Två allvarliga bränder har hänt på telefonstationer