Om bildarkivet

Televerkare.se är en databas sammanställd av bilder som tagits under Televerkets tid från omkring år 1900 och fram till juli 1993 inom Jämtland/Härjedalen.  Ansvarig för databasen är Teleseniorernas Förening i Östersund.
Bilderna är hämtade från Riksarkivet i Östersund som släppt dem som öppna bilder, vilket gör att vi kan använda dem i denna databas.
Vårt arbete har pågått under flera år med att i möjligaste mån namnsätta bilderna i syfte att genom dem bevara den telekommunikationutveckling som skett under 1900-talet tillsammans med de mäniskor som aktivt varit en del i denna utveckling.
Vi har valt att publicera bilderna med namn efter att vi gjort noggranna intresseavvägningar mellan personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och det historiska värde som bilderna ger uttryck för. 
Om någon inte vill vara med på någon eller några av bilderna meddela Teleseniorernas Förening i Östersund via vår hemsida http://telesen-z.se/ så kommer bilden/bilderna omgående att tas bort.
Vi är också tacksamma för att få in namn på personer som saknar namn på någon av bilderna. Kontakta oss i så fall via vår hemsida http://telesen-z.se/

 Historik
Verket grundades genom regeringsbeslut i februari 1853 som ett affärsdrivande verk som Kongl. Elecktriska Telegraf-Werket. Namnet förenklades 1871 till Kongl. Telegrafverket och 1903 ändrades stavningen till Kungl. Telegrafverket men under 1946 kapades "Kungl." bort och till hundraårsjubileet 1953 kortades namnet till Televerket och gällde fram till den 30 juni 1993. Televerket ombildades den 1 juli 1993 till ett statligt ägt aktiebolag med namnet Telia AB. Dokumentation av historiskt värde som tillhörde Televerket överlämnades då över till Riksarkivet.