Hoppa till huvudinnehåll
Televerkare

Utbildning

307_001

Linjtagarutbildning.
Elever bl. a Christer Kling i slutet på 1970-talet

307_002

Linjtagarutbildning.

Elever bl.a. Örjan Ekjung, Håkan Hedlund och
Christer Kling i slutet på 1970-talet.

Studiecirkel blivande pensionärer

Studiecirkel blivande pensionärer i Länsbiblioteket i Östersund 1983. Ingegärd Meijer, Stina Dahlén, Seth Nilsson, Astrid Gråberg, Hugo Hellström, Sven Fahlander, Elvy Hägg, Iris Kulin och Verner Olofsson.

307_003

Nyexaminerade studenter genom Televerkets
försorg. Våren 1988.

Bakre raden: Bengt Sahlin, Björn Larsén, Barbro Holmström, Barbro Kling, Barbro Gunnarsson, Rose-Marie Löfvenberg och Magister Anders Lindström.
Nedre raden: Rose-Marie Andersson, Åslög Bergvall, Mia Forsell, Anna-Maria Stenberg och Sigrid Hoflin.

Utbildning